กลับ
สุภาษิต คำว่า
คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับมาได้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: