กลับ
สุภาษิต คำว่า
ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: