กลับ
สุภาษิต คำว่า
คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: