กลับ
สุภาษิต คำว่า
จำศีลเอาหน้า ภาวนาโกหก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: