กลับ
สุภาษิต คำว่า
ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์

หมายความว่า: 
คำถัดไป: