กลับ
สุภาษิต คำว่า
ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: