กลับ
สุภาษิต คำว่า
ใช้แมวไปขอปลาย่าง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: