กลับ
สุภาษิต คำว่า
ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: