กลับ
สุภาษิต คำว่า
ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: