กลับ
สุภาษิต คำว่า
ดูช้างให้ดูหน้าหนาว ดูสาวให้ดูหน้าร้อน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: