กลับ
สุภาษิต คำว่า
ช้าๆ ได้พร้าสองเล่มงาม ด่วนได้สามผลามมักพลิกแพลง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: