กลับ
สุภาษิต คำว่า
ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: