กลับ
สุภาษิต คำว่า
ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้วางใจ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: