กลับ
สุภาษิต คำว่า
ชักแม่น้ำทั้งห้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: