กลับ
สุภาษิต คำว่า
ฆ่าช้างจะเอางา คนเจรจาจะเอาถ้อยคำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: