กลับ
สุภาษิต คำว่า
ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: