กลับ
สุภาษิต คำว่า
คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

หมายความว่า: 
คำถัดไป: