กลับ
สุภาษิต คำว่า
คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: