กลับ
สุภาษิต คำว่า
กินบนเรือนแล้วขี้รดหลังคา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: