กลับ
สุภาษิต คำว่า
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: