กลับ
สุภาษิต คำว่า
ขี่ช้างจับตั๊กแตน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: