กลับ
สุภาษิต คำว่า
ขิงก็รา ข่าก็แรง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: