กลับ
สุภาษิต คำว่า
ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: