กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กกหางปล่อยวัด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: