กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กล๋องบ่ตี๋ เสียงดักจะกว๊าย เอามือขึ้นป้าย เสียงดังเนืองนัน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: