กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กว๋างฟานมันตึงบ่ต๋ายเหล่าใหม่ มันตึงมาต๋ายเหล่าเก่า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: