กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กันน้ำบ่หนา ปู๋ปล๋าบ่ข้อน กิ๋นแก๋งบอน มันจ้างคันนอกลิ้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: