กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กันเฮาเป๋นดี มีเก้าป้าสิบป้า
ไหลตวยมา บ่จ๊า
กันจ๊ะต๋าลง พันธุ์พงษ์ปี้น้า
บ่เหลียวหน้า มาใจ
เปิ้งปี้ ก็เจ็บต๊อง เปิ้งน้องก็เจ็บใจ๋
กึ๊ดสังอันใด ใจ๋ตั๋นตีบเสี้ยง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: