กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กันใคร่ต๋ายโหง หื้อหมั่นขึ้นต้นไม้ กันใคร่ต๋ายเป๋นไข้ หื้อหมั่นนอนเมื่อวัน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: