กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กันว่าจะมัด บ่ต้องมัดด้วยป๋อ กำปากกำคอ มัดกั๋นก็ได้

หมายความว่า:
คำถัดไป: