กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กันใคร่มีเงินมีคำ หื้อหมั่นกึ๊ดหมั่นสร้าง กันใคร่หื้อเปิ้นอวดอ้าง หื้อหมั่นกิ๋นหมั่นตาน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: