กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ก้อยอยู่ต๋ามน้ำ ทำไปต๋ามตั๋ว น้ำเปียงใด ดอกบัวเปียงอั้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: