กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กล้วยบ่สุกก๋าบ่กิ๋น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: