กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กล้วยก๊ำง่าม ง่ามก๊ำกล้วย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: