กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ก้มหน้าหื้อผ่อดินเมือง จักรุ่งเรืองไปวันตางหน้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: