กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ก้นตั้งฟาก ปากตั้งข้าว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: