กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ก้นหม้อบ่ฮ้อน บ่เป๋นแต่ไห มันเป๋นแต่ไฟ บ่ใจ้ก้นหม้อ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: