กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่ดีกิ๋นก่อนตาน บ่ดีมานก่อนแต่ง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: