กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่ดีจ่อมเบ็ดมาเลี้ยงแขก แบกหน้าไม้มาเลี้ยงจาวเฮือน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: