กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่ตันนั่งจะไปฟั่งเหยียดแข้ง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: