กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่ดีอู้นัก ขี้ควายหลามหาง รถบ่มียาง เตียวตางบ่ได้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: