กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่ดีละตางหลังเป๋นหย่อมหญ้า เอาตางหน้าเป๋นหอเป๋นเฮือน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: