กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่ดีจ๋าควายกล๋างหนอง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: