กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่ดีอวดสูงกว่าป้อแม่ บ่ดีอวดแก่กว่าอาจารย์

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: