กลับ
สำนวนไทย คำว่า
โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: