กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: