กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: