กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พระยาเทครัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: