กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ยืนกระต่ายขาเดียว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: